Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

MTB & Cykling

”Sörmlandskustens MTB & Cykling” – Ansökan om bidrag för förberedande workshop inför färdigställande av en komplett förstudieansökan

Under augusti 2017 har ett utkast tagits fram som grund för en ansökan till Leader Sörmlandskusten vad gäller bidrag till en komplett förstudie om MTB, landsvägscykling och fritidscykling längs Sörmlandskusten.
Den tänkta förstudien är att ta fram ett beslutsunderlag som om det genomförs kan nå följande mål:

”Målet är att inom 3 år etablera ”Sörmlandskustens MTB & Cykling” som en populär destination för alla som vill cykla Mountainbike (MTB) och som genom det sammanhållna erbjudandet också väljer att förlänga besöket med landsvägscykling eller fritidscykling”

För att den ansökan ska peka ut relevanta vägval i vissa strategiska frågor ansöker jag härmed om bidrag för en förberedande workshop. Till denna workshop kommer ett antal intressenter att bjudas in.

Ansvarig processledare: Veronica Carlsson 073-365 11 68 veronica@iamveronica.se

Motivering: Ett leaderstöd under insatsområde Leva Bo skulle kunna medverka till förbättrad kommersiell och offentlig service för de turister som vill semestra med sin cykel, även utveckling av en gemensam mötesplats/anläggning för de mera specifika grenarna som MTB står för. Leader kan också bidra till att nya nätverk bildas. För att det ska bli ett riktigt attraktivt besöksmål över tiden behöver ett nätverk av intressenter finnas från start bestående av boendeanläggningar, kommunikationer, handlare, markägare, föreningar och service. Förstudien ska därför även betona offentlig och kommersiell service för att uppfylla Sörmlandskustens kriterier.