Lokalmat köp/sälj via nätet

In Kick Start Nära Mat by Tomas

På gång:

Vad har hänt:
Diskussionsafton på Skillebyholm i Södertälje den 20 april Läs anteckningar: Anteckning_möte 20 april

Uppföljningsmöte i Södertälje stadshus i maj. Anteckning_uppföljningsmöte 22 maj

Torsdagen den 1 december bjöd vi in till en diskussionsafton i Råbyborgen.
Syftet var att formulera önskemål, behov och krav på en digital plattform där du som producent kan sälja dina varor och som du konsument kan hitta lokalproducerade varor.
Vi bjöd in projektet Bygdens saluhall från Röstånga och Andreas Kviby från Vrena för att berätta om Lanthallen. Vi lyfte även andra lösningar som Reko-ring och Open Food Network.

Vi beslutade om att bilda en arbetsgrupp som ska jobba med att skapa ett projekt som syftar till att utveckla en digital plattform för lanthandel, främst i vårt eget område, alltså Leader Sörmlandskustens område.