Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Kick Start Nära Mat

kick-start-nara-mat

Läs om Kick Start Leva Bo

Kick Start Nära Mat ska bidra till att inspirera och väcka intresse hos fler aktörer att samarbeta och organisera sig för nya arbetstillfällen inom matproduktion samt att göra förberedande studier och utredningar som underlättar starten av viktiga projekt inom insatsområdet Nära Mat.

Vi kommer att beakta två varianter av intressenter att medverka i Kick Start Nära Mat.

1) Inkomna projektidéer till Leader Sörmlandskusten i steg 1 vars beskrivning är tillämplig för insatsområde Nära Mat.
2) Initiativtagare från vårt partnerskap.

Ta gärna kontakt med oss om ni vill bolla idéer, i listan nedan visar vi exempel på frågeställningar som vi beaktar. Ni får gärna haka på de aktiviteter vi har på gång.

På gång:

Möte om köttproduktion/slakt/styckning i Södermanland 18 april 2017

Lokala produkter sälj och köp via nätet 20 april 2017

 

  • Hur utvecklar vi nya idéer om mervärden inom areella näringar?
  • Hur bidrar vi till att nya arbetstillfällen skapas eller att arbetstillfällen bibehålls?
  • Hur kan vi medverka till att nya produkter baserade på lokala råvaror utvecklas?
  • Hur han vi märka våra matprodukter för att sälja mer eller öka lönsamheten?
  • Hur stimulerar vi till att det startar fler företag inom matproduktion eller förädling?
  • Hur kan vi öka kunskapsöverföring inom matsektorn?
  • Hur startar man ett utvecklingsbolag?
  • Hur kan vi utveckla innovativa upphandlingsmetoder i samverkan med de offentliga köken?
  • Hur kan vi medverka till att nya tjänster, baserade på lokala råvaror utvecklas?
  • Hur kan vi inspirera till fler fiskodlare i vårt område?

Läs om Kick Start Leva Bo