Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Kick Start Nära Mat

kick-start-nara-mat

Kick Start Nära Mat ska bidra till att inspirera och väcka intresse hos fler aktörer att samarbeta och organisera sig för nya arbetstillfällen inom matproduktion samt att göra förberedande studier och utredningar som underlättar starten av viktiga projekt inom insatsområdet Nära Mat.

Vi kommer att beakta två varianter av intressenter att medverka i Kick Start Nära Mat.

1) Inkomna projektidéer till Leader Sörmlandskusten i steg 1 vars beskrivning är tillämplig för insatsområde Nära Mat.
2) Initiativtagare från vårt partnerskap.

Ta gärna kontakt med oss om ni vill bolla idéer. Ni får gärna haka på de aktiviteter vi har på gång. Projektet är LAG-ägt och pågår tom 2018

På gång: Studieresa till Wermlands mejeri 19 januari Läs mer

I listan nedan visar vi exempel på frågeställningar som vi beaktar