Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Kick Start Leva Bo

kick-start-leva-bo

Kick Start Leva Bo bidrar till att inspirera och väcka intresse hos fler aktörer att samarbeta och organisera sig för nya arbetstillfällen inom Servicelösningar samt att göra förberedande studier och utredningar som underlättar starten av viktiga projekt inom insatsområdet Leva Bo.

Vi kommer att engagera flera typer av intressenter att medverka i Kick Start Leva Bo.

1) De som inkommit med projektidéer till Leader Sörmlandskusten och vars projekt beskrivning är tillämplig för insatsområde Leva Bo.
2) Organisationer och intressenter på orter där kunskapen om lokala servicefrågor är låg och där det finns potential att öka kunskapen och inspirera till nya idéer.

 

Ta gärna kontakt med oss om ni vill bolla idéer eller haka gärna på det aktiviteter som är på gång.