Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Kick Start Leva Bo

kick-start-leva-boLäs om Kick Start Nära Mat

Kick Start Leva Bo bidrar till att inspirera och väcka intresse hos fler aktörer att samarbeta och organisera sig för nya arbetstillfällen inom Servicelösningar samt att göra förberedande studier och utredningar som underlättar starten av viktiga projekt inom insatsområdet Leva Bo.

Vi kommer att engagera flera typer av intressenter att medverka i Kick Start Leva Bo.

1) De som inkommit med projektidéer till Leader Sörmlandskusten och vars projekt beskrivning är tillämplig för insatsområde Leva Bo.
2) Organisationer och intressenter på orter där kunskapen om lokala servicefrågor är låg och där det finns potential att öka kunskapen och inspirera till nya idéer.

Syftet med projektet är att elda på och inspirera personer att utveckla sin bygd. Det kan handla om innovativa servicelösningar, smarta transportlösningar, bredbandsutbyggnad eller nya modeller för bostadsbyggande på landsbygden.

Målsättningen är att vaska fram och inspirera till 10 nya smarta lösningar om servicepunkter, mötesplatser eller bostäder på landsbygden.

Projektet består i mobiliseringsmöten, processledning och utrymme på vår webbplats. Stöd kan i specifika fall ges till enkätundersökningar och tryckt material samt kvalificerade kostnadsberäkningar som LAG anser vara relevanta för att kunna bereda en ansökan.

Ta gärna kontakt med oss om ni vill bolla idéer. Gilla oss på FB! Där chattar vi gärna vidare…

På gång just nu!

Lokala produkter sälj och köp via nätet 1 december 2016

  • Hur utvecklar vi en servicepunkt?
  • Hur utvecklar vi en digital lanthandel?
  • Hur kan vi medverka till utbyggd tillgång till bredband?
  • Hur utvecklar vi ett kommunbygderåd?
  • Hur utvecklar vi en ekonomisk förening eller ett utvecklingsbolag?
  • Hur utvecklar vi samåkning?
  • Hur utvecklar vi en samlingslokal?
  • Hur kan vi starta ett byggprojekt?
  • Hur kan vi utveckla en mötesplats?
  • Hur kan vi medverka till förbättrad kommersiell och offentlig service?

Läs om Kick Start Nära Mat