Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Insatsområden

Leader Sörmlandskusten har ringat in fyra insatsområden som är prioriterade i vår strategi. Ska ni söka stöd från oss ska era projektidéer bidra till att nå våra gemensamma mål. Det här är viktigt för er att känna till om ni ska ha chans att få era projektansökningar beviljade.

Läs på om våra insatsområden och läs också vilka typer av åtgärder vi kommer att prioritera vid urvalsprocessen.

NÄRA MAT

STRATEGISK MÅNGFALD

LEVA OCH BO

TURISM

En nog så viktig del är att ni sätter upp SMARTA mål!

Att ett mål är smart betyder att det ska vara specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbestämt. Läs mer om våra mål