Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Holistic Management, regenerativt jordbruk 11-12 maj!

 Holistic Management, regenerativt jordbruk, lokal ekonomi och om vår möjlighet att bättre utnyttja gräs
– för produktion av mjölk och kött av hög kvalitet.

Holistic management

Torsdag 11 maj – En inledande kvällsföreläsning med Jörgen Andersson (VD för Fjällbete i Åredalen samt ansvarig för den nordiska delen av Savory Institute) och Thorsten Laxvik (mångsysslande landsbygdsentreprenör från Ångermanland som bland mycket annat skrivit boken ”Rött kött på rätt sätt”). Temat för kvällen är Holistic management, regenerativt jordbruk, lokal ekonomi och möjligheten att bättre nyttja gräs för produktion av kött och mjölk av hög kvalitet. Jörgen och Thorsten kommer båda garanterat ge nya vinklar på hur vi kan bedriva jordbruk på ett hållbart sätt, både nu och i framtiden. Kvällen avslutas med mingel och mat tillagad av Jonas Hammar, Solmyra Smakfullt.

 

Fredag 12 maj – Två fristående workshops, den ena med Jörgen Andersson om Holistic Management, regenerativt jord bruk och betesplanering och den andra med Thorsten Laxvik om Slakt, förädling och relationsmat. Dessa workshops är fristående fördjupningar av den inledande föreläsningen som hålls 11 maj.

 

Finansieras genom projekt Kick Start Nära Mat i samarbete med med Stolt Mat/Länsstyrelsen och Länsbygderådet i Sörmland, den enda avgiften för medverkan är kostnaden för mat till självkostnadspris.

Anmälan: Senast torsdag den 4 maj till Katarina Stenberg, Studieförbundet Vuxenskolan, e-post katarina.stenberg@sv.se eller tel 072-543 07 21.

Läs inbjudan här Inbjudan_11och12maj

Jag heter Jacqueline och ansvarar för Leader Sörmlandskusten

Leave a Reply

*

captcha *