Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Fiskegruppen

Sveriges första störfabrik öppnar utanför Nyköping

Hur kan vi inspirera till fler fiskodlare i vårt område?

Länsbygderådet Sörmland har tillsammans Vattenbruk Ost, Studieförbundet Vuxenskolan med Refarm 2030 fått medel från den Nationella Livsmedelsstrategin som administreras av Jordbruksverket för att driva projektet ”Fler nya företag inom cirkulär vattenbruk”

Detta blir en uppföljning av det seminarium som Länsbygderådet genomförde för knappt ett år sedan i anslutning till Störanläggningen i Enstaberga. En av huvudaktörerna då var Niklas Wennberg, Hylapond AB och Stadsjord i Göteborg. Niklas inte bara vet hur man organiserar akvaponik, han har en fungerande enhet igång. Två-tre olika sorters fiskar i produktion och tillhörande växthus under planering – se modell ovan. Så ser ramarna ut för vårt studiemöte i väst.

 

Leader Sörmlandskusten har startat en lokal fiskegrupp som arbetar för att sprida information och mobilisera projektinitiativ.

Vill du ta del av inbjudningar till studiebesök eller på annat sätt engagera dig i fiskefrågor kontakta oss!

På gång:

Hur fiske och vattenbruk bidrar till landsbygds- och kustutveckling

Landsbygdsnätverket bjuder in till en tematisk träff om fiske och vattenbruk och hur dessa näringar bidrar till landsbygdsutveckling. Alla leaderområden med intresse av att bidra till en utveckling av fiske och vattenbruk är välkomna.

När: 17 januari 2018

Var: Radisson Blu SkyCity, Arlanda Airport

Till kalendariet för inbjudan med program och anmälan

Sista anmälningsdag: 20 december 2017