View Post

LAG möte för beslut

In Nyheter by Tomas

Tänk på att era handlingar måste vara oss tillhanda senast 3 veckor innan ett LAG-möte för att vi ska hinna bereda ärendet. 8 februari Nyköping 13 mars Årsmöte Oxelösund 13 juni  

View Post

Vackstaodling

In Nyheter by Jacqueline

Följ odlarna Åsa Waldenström och Simone Grind på Vacksta Odling under ett år. Vi ska med hjälp av de senaste progressiva småskaliga odlingsteknikerna producera grönsaker direkt till Vackstanäsgymnasiets kök. Vi ser att matproduktion som görs på rätt sätt kan vara ett kraftfullt verktyg att både minska klimatförändringarna och flera av våra miljöproblem. Vi kommer fokusera på att förfina modellen för …