View Post

Grönsaksodling

In Kick Start Nära Mat by Tomas

På initiativ av Sören Pettersson, agronom och rådgivare i Västerljung, har det under våren och hösten förts ett antal dialogmöten mellan Sörmlandskusten och ideella föreningen Miljö ekologiska föreningen i Södertälje om tänkbara utvecklingsprojekt. Gruppen, som består av ett antal personer från Syrien, har akademisk utbildning inom gröna näringar. Föreningens verksamhet: Utöka medvetenheten om miljön Knyta kontakter med svenska lantbruks- och …

View Post

Fiskegruppen

In Kick Start Nära Mat by Tomas

Leader Sörmlandskusten har startat en lokal fiskegrupp som arbetar för att sprida information och mobilisera projektinitiativ. Vill du ta del av inbjudningar till studiebesök eller på annat sätt engagera dig i fiskefrågor kontakta oss! I LAG så är Joakim Öhman  vår expert gällande fiskefrågor Hur kan vi inspirera till fler fiskodlare i vårt område? Läs Peter Eklunds text: Framtiden är …

View Post

Lokalmat köp/sälj via nätet

In Kick Start Nära Mat by Tomas

På gång: Vad har hänt: Diskussionsafton på Skillebyholm i Södertälje den 20 april Läs anteckningar: Anteckning_möte 20 april Uppföljningsmöte i Södertälje stadshus i maj. Anteckning_uppföljningsmöte 22 maj Torsdagen den 1 december bjöd vi in till en diskussionsafton i Råbyborgen. Syftet var att formulera önskemål, behov och krav på en digital plattform där du som producent kan sälja dina varor och …

View Post

Stolt mat i Sörmland

In Kick Start Nära Mat by Tomas

Stolt Mat i Sörmland har under det senaste året träffat många personer som på olika sätt är intresserade av att utveckla mjölkproduktion och lokal förädling av mejeriprodukter i Sörmland. Ökad efterfrågan på svenska och lokalproducerade mejeriprodukter hos stora konsumentgrupper, närhet till expansiva Stockholmsmarknaden och därmed möjligheter till ett bättre mjölkpris är några av de tankar som florerat. Det här intresset …