Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Bo, leva och verka på landet

Service

Tillgång till service i olika former är ofta avgörande inför val av bostadsort. Vi vill därför fortsätta att utveckla innovativa servicelösningar i form av ”Servicepunkter” där man kan erbjuda ett bredare sortiment av tjänster.    En annan form av service som är under utveckling är ”Digital handel” med dagligvaror där kunden beställer via nätet och får varorna levererade till ett utlämningsställe. Detta lämpar sig väl för mindre orter som saknar egen affär. Det finns även andra stöd via länsstyrelsen till lokala servicelösningar som kan vara nyttiga för er att känna till. Klicka här för att läsa mer.

Servicepunkt obl 140528

Bostäder på landsbygden

Många i storstaden skulle gärna bosätta sig på landsbygden om bara de rätta förutsättningarna fanns. Inte minst i vårt område är detta en tydlig tendens där många väljer att bosätta sig permanent i sitt fritidshus. Men för att fler skall få möjlighet att välja var man vill bo behöver vi bygga mer på landsbygden. En viktig uppgift under programperioden är att medverka till ökad bostadsproduktion och sänkta kostnader. Med fler och rätt sorts bostäder ökar möjligheten att fler finner sitt drömboende på landsbygden. Fler boende ger även underlag för skolor, kommunikationer och handel vilket leder till en ännu mer levande landsbygd.

Kommunikation – Bredband

En viktig förutsättning för ökad inflyttning är tillgång till robusta bredbandsuppkopplingar i form av nedgrävd fiber. Här har redan stora insatser gjorts där Leadermetoden spelat en viktig roll för att organisera arbetet, bilda byalag och biträda med ansökningar av statsbidrag. Det arbetet måste fortsätta med hög intensitet.

Transporter

Vi behöver utveckla nya transportlösningar på landsbygden, när busslinjer dras in eller man inte längre kan köra egen bil ska det inte vara något hinder att få bo kvar på landsbygden. Med transporter menar vi även nya lösningar av transporter av varor och tjänster.

Mötesplatser

Det behövs också utveckling av ”mötesplatser” på landsbygden, det kan vara samlingslokaler, gym, idrottsplatser eller annat. Det är också viktigt att skapa mötesplatser som främjar möten mellan stad och land .