Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Årsmöte 26 mars

Föreningens årsstämma kommer att hållas i Västerljung, Bergs gård den 26 mars kl 15.00

Efter mötet får vi ta del av en slutrapport om:
”Sörmlandskustens MTB & Cykling”

Cykling inom regionen Sörmlandskusten kan utvecklas så att det både gynnar besöksnäringen och oss som bor här!

Dagordning årsmöte 26 mars 2018

Förslag till stadgeändring Sörmlandskusten

Underlag till stadgeändring

Årsrberättelse_Leader_Sörmlandskusten_2017

Årsredovisning_Leader_Sörmlandskusten_2017

Riskanalys 2017_JH

Röstlängd_Sörmlandskusten 2016-2017

Jag heter Jacqueline och ansvarar för Leader Sörmlandskusten

Leave a Reply

*

captcha *