Vandringsled Skilleby

In Arkiv Södertälje landsbygd by Tomas

Kategorier:

Vandringsled Skilleby genom att anlägga en vandringsled runt Skilleby försöksgård vill vi visa
hur ett jordbruk kan bedrivas på ett uthålligt sätt, utan förbrukning av ändliga resurser och utan
skador på den omgivande miljön

Projektidé:

Vandringsled Skilleby genom att anlägga en vandringsled runt Skilleby försöksgård vill vi visa
hur ett jordbruk kan bedrivas på ett uthålligt sätt, utan förbrukning av ändliga resurser och utan
skador på den omgivande miljön

Kontaktinformation

Telefon