Jorden, havet, maten och klimatet

In Arkiv Södertälje landsbygd by Tomas

Kategorier:

Vidareutveckla och marknadsföra Järna/Södertälje som ett ekologiskt kretsloppssamhälle och lärocenter och med detta: 1) Förstärka samverkan mellan de olika offentliga och privata initiativen, 2) Kompetensutveckling för hela kedjan från jord till bord för skolor, offentlig sektor och besöksnäringen, 3) Inspirera till nya initiativ –
mentorskap, 4) Utveckla info – material/ broschyrer och delta i events och som en huvudaktivitet bygga upp en utställning med tema”Jorden, maten, havet och klimatet”

Projektidé:

Vidareutveckla och marknadsföra Järna/Södertälje som ett ekologiskt kretsloppssamhälle och lärocenter och med detta: 1) Förstärka samverkan mellan de olika offentliga och privata initiativen, 2) Kompetensutveckling för hela kedjan från jord till bord för skolor, offentlig sektor och besöksnäringen, 3) Inspirera till nya initiativ –
mentorskap, 4) Utveckla info – material/ broschyrer och delta i events och som en huvudaktivitet bygga upp en utställning med tema”Jorden, maten, havet och klimatet”

Kontaktinformation

Telefon