Jorden, havet, maten och klimatet – Fas 2

In Arkiv Södertälje landsbygd by Tomas

Kategorier:

Att fortsätta att utveckla och etablera de insatser av förberedande karaktär som genomförts i projekt fas 1. Att utveckla och marknadsföra Järna/Södertälje som ett ekologiskt kretsloppssamhälle och en inspiration för människor, företag, pedagoger, elever, kommuner och regioner när det handlar om jordbrukets och matens roll för att minska
belastningen på Östersjön. Att främja företagsamheten och därigenom bidra till en hållbar lokal ekonomi. Eftersom
konceptet ”Östersjövänlig mat” rör hela matkedjan, bidrar det till att stärka och skapa nya lokala företag, från producenter till förädlare, distributörer och restauranger

Projektidé:

Att fortsätta att utveckla och etablera de insatser av förberedande karaktär som genomförts i projekt fas 1. Att utveckla och marknadsföra Järna/Södertälje som ett ekologiskt kretsloppssamhälle och en inspiration för människor, företag, pedagoger, elever, kommuner och regioner när det handlar om jordbrukets och matens roll för att minska
belastningen på Östersjön. Att främja företagsamheten och därigenom bidra till en hållbar lokal ekonomi. Eftersom
konceptet ”Östersjövänlig mat” rör hela matkedjan, bidrar det till att stärka och skapa nya lokala företag, från producenter till förädlare, distributörer och restauranger

Kontaktinformation

Telefon