Hopaskaket – det goda samtalet

In Arkiv Södertälje landsbygd by Tomas

Kategorier:

Samverkansprojekt mellan Leader Södertälje, Inlandet och Östra Skaraborg. Syftet är att skapa nätverk för utbyte av erfarenheter. Utbytet handlar om att genom det goda samtalet – en metod som bygger på spontanitet och informalitet. Genom ömsesidigt lärande och erfarenhetsutbyte skapa bättre förutsättningar och kvalitet i genomförandet av verksamhet och strategiarbete

Projektidé:

Samverkansprojekt mellan Leader Södertälje, Inlandet och Östra Skaraborg. Syftet är att skapa nätverk för utbyte av erfarenheter. Utbytet handlar om att genom det goda samtalet – en metod som bygger på spontanitet och informalitet. Genom ömsesidigt lärande och erfarenhetsutbyte skapa bättre förutsättningar och kvalitet i genomförandet av verksamhet och strategiarbete

Kontaktinformation

Telefon