Hilma af Klint Kulturcentrum

In Arkiv Södertälje landsbygd by Tomas

Kategorier:

Den svenska sekelskifteskonstnären Hilma af Klint (1862 – 1944) framstår allt klarare som en av den moderna konstens viktigaste pionjärer. Hennes rika konstnärskap har under de senaste decennierna mötts av ett accelererande intresse och erkännande världen över. Trots denna uppmärksamhet finns det ännu inte någon plats där hennes verk kan ses i en större omfattning. Projektet har beviljats med förstudiemedel såväl som ytterligare stöd för att ta projektet till nästa nivå. Projektet är av högt intresse för inte bara konstvärlden utan även för att göra området till ett välbesökt turistmål.

Projektidé:

Den svenska sekelskifteskonstnären Hilma af Klint (1862 – 1944) framstår allt klarare som en av den moderna konstens viktigaste pionjärer. Hennes rika konstnärskap har under de senaste decennierna mötts av ett accelererande intresse och erkännande världen över. Trots denna uppmärksamhet finns det ännu inte någon plats där hennes verk kan ses i en större omfattning. Projektet har beviljats med förstudiemedel såväl som ytterligare stöd för att ta projektet till nästa nivå. Projektet är av högt intresse för inte bara konstvärlden utan även för att göra området till ett välbesökt turistmål.

Kontaktinformation

Telefon