Biotopvårdsprojektet

In Arkiv Södertälje landsbygd by Tomas

Kategorier:

Biotopvårdsprojektet med grusning av åar i Järna för havsöringarnas fortplantning. Genom att tillföra naturgrus till havsöringsåar gynnas havsöringens reproduktionsmöjligheter. Projektet planerar en förbättring av biotoper på ca 5000 kvm å – yta och kan förmodas ge utrymme för ”produktion” av ca 2000 nya smolt per år till ett värde av cirka 50 000 kr/år

Projektidé:

Biotopvårdsprojektet med grusning av åar i Järna för havsöringarnas fortplantning. Genom att tillföra naturgrus till havsöringsåar gynnas havsöringens reproduktionsmöjligheter. Projektet planerar en förbättring av biotoper på ca 5000 kvm å – yta och kan förmodas ge utrymme för ”produktion” av ca 2000 nya smolt per år till ett värde av cirka 50 000 kr/år

Kontaktinformation

Telefon