View Post

Brandstationen

In Arkiv Södertälje landsbygd by Tomas

Kategorier: Föreningen vill utreda möjligheterna för att starta en konstnärsdriven samtidskonstarena i gamla brandstationen i Järna. Till detta forum vill föreningen arbeta för att bygga ett nätverk av konstnärer och konstintresserade i Södertälje kommun. Medlen gick till en förstudie där resultatet blev ArtLab i Gnesta Projektidé: Föreningen vill utreda möjligheterna för att starta en konstnärsdriven samtidskonstarena i gamla brandstationen i …

View Post

Mölnbo E bio

In Arkiv Södertälje landsbygd by Tomas

Kategorier: En förstudie som ska bidra till att undersöka möjligheterna att kunna se direktsänd opera från Metropolitan i lilla Mölnbo. Projektidé: En förstudie som ska bidra till att undersöka möjligheterna att kunna se direktsänd opera från Metropolitan i lilla Mölnbo. Kontaktinformation Telefon

View Post

Inanna

In Arkiv Södertälje landsbygd by Tomas

Kategorier: Långsjö teater vill skapa ett möte, i form av ett gemensamt byspel, mellan olika aktörer; folkhögskoleelever, grannar, människor med funktionsnedsättning, konstnärer, barn och privatpersoner och därmed stärka samverkan och kulturlivet i Vårdinge med omnejd samt på andra ställen i Södertälje kommun. Detta projekt är ett socialt skapande och en integreringsprocess där arbetssättet är ett mål i sig Projektidé: Långsjö …

View Post

Jolleseglarna på Oaxen

In Arkiv Södertälje landsbygd by Tomas

Kategorier: Jolleseglarna på Oaxen har kunnat utöka sin verksamhet till barn och ungdomar genom en meningsfull och utvecklande fritidsverksamhet som bidrar till att stärka intresset för en långsiktigt levande skärgård Projektidé: Jolleseglarna på Oaxen har kunnat utöka sin verksamhet till barn och ungdomar genom en meningsfull och utvecklande fritidsverksamhet som bidrar till att stärka intresset för en långsiktigt levande skärgård …

View Post

Bredbandsprojektet Hölö

In Arkiv Södertälje landsbygd by Tomas

Kategorier: Projektidén är att ta fram förutsättningar för en kommande bredbandsutbyggnad ute på Hölö och området runt Hölö kyrka där en del verksamheter finns som är i stort behov av god internetuppkoppling Projektidé: Projektidén är att ta fram förutsättningar för en kommande bredbandsutbyggnad ute på Hölö och området runt Hölö kyrka där en del verksamheter finns som är i stort …

View Post

Kulturcentrum i Kyrkskolan

In Arkiv Södertälje landsbygd by Tomas

Kategorier: En plats för historia, hantverk, konst och kultur. Att i gamla Kyrkskolan i Hölö skapa förutsättningar för ett rikt utbud av främst kulturell och konstnärlig verksamhet som är angelägen för bygdens barn och ungdomar, lokala kulturutövare, kulturkonsumenter, övriga besökare samt turister. Projektidé: En plats för historia, hantverk, konst och kultur. Att i gamla Kyrkskolan i Hölö skapa förutsättningar för …

View Post

Hölö hembygdsförening

In Arkiv Södertälje landsbygd by Tomas

Kategorier: Hölö hembygdsföreningen har genomfört ett stort arbete med att digitalisera dokument och bilder Projektidé: Hölö hembygdsföreningen har genomfört ett stort arbete med att digitalisera dokument och bilder Kontaktinformation Telefon

View Post

Vandringsled Skilleby

In Arkiv Södertälje landsbygd by Tomas

Kategorier: Vandringsled Skilleby genom att anlägga en vandringsled runt Skilleby försöksgård vill vi visa hur ett jordbruk kan bedrivas på ett uthålligt sätt, utan förbrukning av ändliga resurser och utan skador på den omgivande miljön Projektidé: Vandringsled Skilleby genom att anlägga en vandringsled runt Skilleby försöksgård vill vi visa hur ett jordbruk kan bedrivas på ett uthålligt sätt, utan förbrukning …

View Post

Ångbåtsbrygga Skillebyholm

In Arkiv Södertälje landsbygd by Tomas

Kategorier: Är det möjligt att ångbåten Ejdern skulle kunna lägga till vid Skillebyholm? Och på så sätt få ut stadsfolket till den havsnära naturen och allt annat som kan erbjudas i området. En förstudie har beviljats Projektidé: Är det möjligt att ångbåten Ejdern skulle kunna lägga till vid Skillebyholm? Och på så sätt få ut stadsfolket till den havsnära naturen …