Vrena ”Bykhus” till hamnkontor och museum

In Arkiv Kustlinjen by Tomas

Kategorier:

Ångslupen Munter i Vrena får ett eget hamnkontor!

Leader Kustlinjen har beslutat att bevilja ansökan från Ångslupen Munters vänner att färdigställa ett hamnkontor, museum och ett litet café i kommunens gamla ”Bykhus” i Pilgrimsbo.

Föreningen har ända sedan 2002 arbetat för att sätta Munter i trafik. Med hjälp av en mindre summa pengar från Leader Kustlinjen 2010, som syftade till att hitta extern finansiering till den sista restaureringen av båten, lyckades föreningen sjösätta båten i våras.

Sommaren 2011 har Munter körts i trafik på Hallbosjön, Mäskaren och Yngaren med stor framgång. Ett nittiotal turer med ca 1000 passagerare har genomförts och intresset från ortsbefolkning och turister har varit stort, märkbart även bland utländska besökare.

Stöd söks för byggnation, VA och el. Lön till projektledare finansieras genom arbetsmarknadsåtgärd varför kommunen i detta projekt medfinansierar med 0 kr.

Projektidé:

Ångslupen Munter i Vrena får ett eget hamnkontor!

Leader Kustlinjen har beslutat att bevilja ansökan från Ångslupen Munters vänner att färdigställa ett hamnkontor, museum och ett litet café i kommunens gamla ”Bykhus” i Pilgrimsbo.

Föreningen har ända sedan 2002 arbetat för att sätta Munter i trafik. Med hjälp av en mindre summa pengar från Leader Kustlinjen 2010, som syftade till att hitta extern finansiering till den sista restaureringen av båten, lyckades föreningen sjösätta båten i våras.

Sommaren 2011 har Munter körts i trafik på Hallbosjön, Mäskaren och Yngaren med stor framgång. Ett nittiotal turer med ca 1000 passagerare har genomförts och intresset från ortsbefolkning och turister har varit stort, märkbart även bland utländska besökare.

Stöd söks för byggnation, VA och el. Lön till projektledare finansieras genom arbetsmarknadsåtgärd varför kommunen i detta projekt medfinansierar med 0 kr.

Kontaktinformation

Hans-Christer Palmers

Telefon