Tuna kyrkskola

In Arkiv Kustlinjen by Tomas

Kategorier:

Föreningen äger och driver Tuna kyrkskola, en av landets kanske mer intakta folkskola av sitt slag. I dag visas skolan upp i samband av föreningens årliga evenemang ”Gamla tider”. En ansenlig samling gamla föremål visas också i lokalen.

Föreningen söker bidrag för att iordningställa den ena skolsalen till en möteslokal samt att utveckla de övriga salarna till 2 tidstypiska klassrum för visning och aktiviteter för turister, skolklasser och företagsarrangemang. Något vatten och avlopp finns inte till skolan i dag, så hembygdsföreningen beslutade att ansluta sig till det kommunala VA-nätet. En handikapptoalett samt kokmöjligheter ska fylla behovet för att kyrkskolan ska kunna nyttjas som samlingslokal och mottagande av grupper. Medel är också avsatt till skyltar, marknadsföring och iordningställande av utställning.

Yttrande divisionschefen för Barn-Utbildning-Kultur i Nyköpings kommun samt Länsmuseet stärker de åtgärder föreningen har för avsikt för.

Föreningen kommer själva att investera i anslutningsavgiften till VA systemet vilket vittnar om en stark förankring och tilltro till projektet.

Projektidé:

Föreningen äger och driver Tuna kyrkskola, en av landets kanske mer intakta folkskola av sitt slag. I dag visas skolan upp i samband av föreningens årliga evenemang ”Gamla tider”. En ansenlig samling gamla föremål visas också i lokalen.

Föreningen söker bidrag för att iordningställa den ena skolsalen till en möteslokal samt att utveckla de övriga salarna till 2 tidstypiska klassrum för visning och aktiviteter för turister, skolklasser och företagsarrangemang. Något vatten och avlopp finns inte till skolan i dag, så hembygdsföreningen beslutade att ansluta sig till det kommunala VA-nätet. En handikapptoalett samt kokmöjligheter ska fylla behovet för att kyrkskolan ska kunna nyttjas som samlingslokal och mottagande av grupper. Medel är också avsatt till skyltar, marknadsföring och iordningställande av utställning.

Yttrande divisionschefen för Barn-Utbildning-Kultur i Nyköpings kommun samt Länsmuseet stärker de åtgärder föreningen har för avsikt för.

Föreningen kommer själva att investera i anslutningsavgiften till VA systemet vilket vittnar om en stark förankring och tilltro till projektet.

Kontaktinformation

Arne Corell

Telefon