Sjökort Båven

In Arkiv Kustlinjen by Tomas

Kategorier:

Sparreholms Båtklubb söker stöd för att bland annat skapa ett digitalt sjökort för sjön Båven. Förutom djupangivelser och information för båttrafiken, ska kortet innehålla fakta och information om sjön och dess omgivningar. Närheten till Stockholm och andra större städer i Mälardalen, samt flygplatsen vid Skavsta, gör att besöksnäringen i området växer. Samtidigt är naturen runt Båven känslig för störningar. Ett viktigt delmål för projektet är därför att sjökortet ska bidra till att skapa förutsättningar för en ekologiskt hållbar utveckling av turism- och näringsverksamheter av olika slag runt sjön Båven och närbelägna områden. Den färdiga produkten ska finnas tillgänglig dels som
ett vanligt papperssjökort och i digitalt format för datorer och GPS:er/plottrar. På ett digitalt sjökort finns möjlighet att kombinera informationen med videofilmer, bilder och information om fågelskyddsområden, utsiktsplatser, sevärdheter, kulturhistoria samt t.ex. möjligheter till logi, mat och förnödenheter.

Projektidé:

Sparreholms Båtklubb söker stöd för att bland annat skapa ett digitalt sjökort för sjön Båven. Förutom djupangivelser och information för båttrafiken, ska kortet innehålla fakta och information om sjön och dess omgivningar. Närheten till Stockholm och andra större städer i Mälardalen, samt
flygplatsen vid Skavsta, gör att besöksnäringen i området växer. Samtidigt är naturen runt Båven känslig för störningar. Ett viktigt delmål för projektet är därför att sjökortet ska bidra till att skapa förutsättningar för en ekologiskt hållbar utveckling av turism- och näringsverksamheter av olika slag runt sjön Båven och närbelägna områden. Den färdiga produkten ska finnas tillgänglig dels som ett vanligt papperssjökort och i digitalt format för datorer och GPS:er/plottrar. På ett digitalt sjökort
finns möjlighet att kombinera informationen med videofilmer, bilder och information om fågelskyddsområden, utsiktsplatser, sevärdheter, kulturhistoria samt t.ex. möjligheter till logi, mat och förnödenheter.

Kontaktinformation

Kaj Johansson

Telefon