Oxelöskärgård

In Arkiv Kustlinjen by Tomas

Kategorier:

Oxelösunds kommun vill i samverkan med intresserade aktörer inom förenings- och näringsliv utveckla Oxelösunds skärgård till en mer attraktiv, tillgänglig och hållbar skärgård för rekreation och friluftsliv. Stöd söks för bryggor, mulltoaletter, skylt och informationsmaterial. Natur och kulturinventeringar, röjningar, transporter och markeringar av stigar kommer att utföras ideellt av föreningsmedlemmar under handledning av en anställd arbetsledare. Projektledare och ekonomiadministration kommer att utföras av kommunanställd personal.

Projektidé:

Oxelösunds kommun vill i samverkan med intresserade aktörer inom förenings- och näringsliv utveckla Oxelösunds skärgård till en mer attraktiv, tillgänglig och hållbar skärgård för rekreation och friluftsliv. Stöd söks för bryggor, mulltoaletter, skylt och informationsmaterial. Natur och kulturinventeringar, röjningar, transporter och markeringar av stigar kommer att utföras ideellt av föreningsmedlemmar under handledning av en anställd arbetsledare. Projektledare och ekonomiadministration kommer att utföras av kommunanställd personal.

Kontaktinformation

Erik Lindhe

Telefon