Lästringelådan

In Arkiv Kustlinjen by Tomas

Kategorier:

Föreningen Lästringebygden vill renovera kök, toaletter och tillhörande dansbana i ett före detta folketshus i Lästringe. Målsättningen är att tillhandahålla en gemensam samlingslokal för boende och företagare i området samt en attraktiv lokal för uthyrning i för danskvällar, bröllop, dop, begravning och konferenser. Syftet är att stärka gemenskapen, samhörigheten och utvecklingen av bygden och skapa förutsättningar till en ekonomisk hållbar situation för den ideella bygdeföreningen att driva och underhålla socknens enda samlingslokal.

Projektidé:

Föreningen Lästringebygden vill renovera kök, toaletter och tillhörande dansbana i ett före detta folketshus i Lästringe. Målsättningen är att tillhandahålla en gemensam samlingslokal för boende och företagare i området samt en attraktiv lokal för uthyrning i för danskvällar, bröllop, dop, begravning och konferenser. Syftet är att stärka gemenskapen, samhörigheten och utvecklingen av bygden och skapa förutsättningar till en ekonomisk hållbar situation för den ideella bygdeföreningen att driva och underhålla socknens enda samlingslokal.

Kontaktinformation

Angelica Klavbäck
E-post
Telefon