Landsbygd i utveckling – servicepunkter

In Arkiv Kustlinjen by Tomas

Kategorier:

Kommunbygderådet, som är en paraplyorganisation för hela Nyköpings kommuns landsbygd, genomför ett projekt ”Lokalt driven landsbygdsutveckling – Innovativa servicelösningar” med stöd från länsstyrelsen och Nyköpings kommun. En betydande del av arbetet genomförs av lokala grupper och som ett led att stärka det arbetet vill Leader Kustlinjen skapa ett paraplyprojekt med de lokala grupperna som genomförare av delaktiviteter. Syftet är att stärka och utveckla servicen på landsbygden.

Projektidé:

Kommunbygderådet, som är en paraplyorganisation för hela Nyköpings kommuns landsbygd, genomför ett projekt ”Lokalt driven landsbygdsutveckling – Innovativa servicelösningar” med stöd från länsstyrelsen och Nyköpings kommun. En betydande del av arbetet genomförs av lokala grupper och som ett led att stärka det arbetet vill Leader Kustlinjen skapa ett paraplyprojekt med de lokala grupperna som genomförare av delaktiviteter. Syftet är att stärka och utveckla servicen på landsbygden.

Kontaktinformation

Jacqueline Hellsten

Telefon