Förstudie om att bilda fiskeområde

In Arkiv Kustlinjen by Tomas

Kategorier:

Undersöka och inventera områdets intressenter för bildandet av ett fiskeområde . Mobilisering av arbetsgrupp . Ta fram åtgärdslista för områdets utveckling inom fiskerinäringen . Målet är att få fram tillräckligt med underlag för att en ansökan till Fiskeriverket skall kunna genomföras.

2010-03-19 beslutade Fiskeriverket bevilja ansökan till Leader Kustlinjen om möjligheten att arbeta vidare i fas 2 , utvecklingsstrategin för fiskeområdet i enlighet med det operativa programmet

Projektidé:

Undersöka och inventera områdets intressenter för bildandet av ett fiskeområde . Mobilisering av arbetsgrupp . Ta fram åtgärdslista för områdets utveckling inom fiskerinäringen . Målet är att få fram tillräckligt med underlag för att en ansökan till Fiskeriverket skall kunna genomföras.

2010-03-19 beslutade Fiskeriverket bevilja ansökan till Leader Kustlinjen om möjligheten att arbeta vidare i fas 2 , utvecklingsstrategin för fiskeområdet i enlighet med det operativa programmet

Kontaktinformation

Christina Frieberg

Telefon