Axel 5 driftsåtgärden samarbetsprojekt

In Arkiv Kustlinjen by Tomas

Kategorier:

Projektet ”driftsåtgärden samarbetsprojekt” ska finansiera personal- och övriga förvaltningskostnader för ett med Gränslandet gemensamt kansli. Ett samarbetsavtal har tecknats med Gränslandet som innebär att Gränslandet skall svara för 66 procent och Kustlinjen för 34 procent av kostnaderna i projektet.

Projektidé:

Projektet ”driftsåtgärden samarbetsprojekt” ska finansiera personal- och övriga förvaltningskostnader för ett med Gränslandet gemensamt kansli. Ett samarbetsavtal har tecknats med Gränslandet som innebär att Gränslandet skall svara för 66 procent och Kustlinjen för 34 procent av kostnaderna i projektet.

Kontaktinformation

J. Hellsten

Telefon