View Post

Femöre huvud

In Arkiv Kustlinjen by Tomas

Kategorier: Föreningen Femörefortet vill uveckla den militära försvarsanläggningen Femörefortet till en attraktiv besöksanläggning samt öka tillgängligheten till den närliggande fyrplatsen . Piren skall renoveras och möjliggöra anläggning av större båtar. Anläggningen ska handikappsanpassas. Föreningen ska genomföra en invigningsdag i marknadsföringssyfte för anläggningen och Oxelösunds kommun. Projektidé: Föreningen Femörefortet vill uveckla den militära försvarsanläggningen Femörefortet till en attraktiv besöksanläggning samt öka …

View Post

Ålö skärgårdshemman

In Arkiv Kustlinjen by Tomas

Kategorier: Oxelösunds hembygdsförening vill i samarbete med Oxd kommun, föreningar och näringsliv tillgängliggöra Ålö skärgårdshemman för rekreation, lärande, friluftsliv och turism i skärgården. Projektet söker stöd för restaurering av byggnader för att möjliggöra enklare övernattning, renovering av bryggor, återskapande av beteslandskap med får stängsel, informationstavlor och tidstypisk inredning av byggnader, transportkostnader till och från ön samt resurskostnader för projektledning. Projektidé: …

View Post

Oxelöskärgård

In Arkiv Kustlinjen by Tomas

Kategorier: Oxelösunds kommun vill i samverkan med intresserade aktörer inom förenings- och näringsliv utveckla Oxelösunds skärgård till en mer attraktiv, tillgänglig och hållbar skärgård för rekreation och friluftsliv. Stöd söks för bryggor, mulltoaletter, skylt och informationsmaterial. Natur och kulturinventeringar, röjningar, transporter och markeringar av stigar kommer att utföras ideellt av föreningsmedlemmar under handledning av en anställd arbetsledare. Projektledare och ekonomiadministration …

View Post

Ramdalen

In Arkiv Kustlinjen by Tomas

Kategorier: Föreningen Oxelösunds Föreningsråd vill utveckla fritidsanläggningen Ramdalen som mötes- och aktivitetsplats särskilt för ungdomar som inte attraheras av det mer organiserade föreningslivets aktiviteter. Projektidé: Föreningen Oxelösunds Föreningsråd vill utveckla fritidsanläggningen Ramdalen som mötes- och aktivitetsplats särskilt för ungdomar som inte attraheras av det mer organiserade föreningslivets aktiviteter. Kontaktinformation Tero Ruohonen Telefon

View Post

Sjöbod

In Arkiv Kustlinjen by Tomas

Kategorier: Föreningen Skärgårdsmuseet i Gamla Oxelösund är en ideell förening som arbetar lokalt och regionalt med kunskap om Sörmlandskustens liv genom historien. Föreningen har fått ett antal skärgårdsbåtar som behöver förvaring. Föreningen har sex båtar de flesta från 1800-talet en av dessa är en lotsbåt. Under sommartid håller föreningen museet öppet tisdag-söndag med hjälp av föreningsmedlemmar samt stöd från arbetsförmedlingen. …

View Post

Att ta tillvara på en turismström

In Arkiv Kustlinjen by Tomas

Kategorier: Svärta hembygdsförening vill etablera en guidad tur i Kulturparken ”De sjungande stenarna ” Man vill utbilda medlemmar , marknadsföra parken och skapa ett nytt paketerbjudande tillsammans med andra närliggande aktörer i besöksnäringen . Man vill också göra parken mer tillgänglig för handikappade . Projektidé: Svärta hembygdsförening vill etablera en guidad tur i Kulturparken ”De sjungande stenarna ” Man vill utbilda medlemmar …

View Post

Förstudie om att bilda fiskeområde

In Arkiv Kustlinjen by Tomas

Kategorier: Undersöka och inventera områdets intressenter för bildandet av ett fiskeområde . Mobilisering av arbetsgrupp . Ta fram åtgärdslista för områdets utveckling inom fiskerinäringen . Målet är att få fram tillräckligt med underlag för att en ansökan till Fiskeriverket skall kunna genomföras. 2010-03-19 beslutade Fiskeriverket bevilja ansökan till Leader Kustlinjen om möjligheten att arbeta vidare i fas 2 , utvecklingsstrategin …

View Post

Bondgårdsbesök

In Arkiv Kustlinjen by Tomas

Kategorier: SV vill i samarbete LRF ta fram en modell för utbildning, marknadsföring  och samordning kring bondgårdsbesök. Om flera lantbrukare går samman kan de utveckla ett koncept som blir säljbart året om och skapa extra inkomster till deras verksamhet. I dag finns det ett ökat intresse från allmänheten om mat, djurhållning och kretslopp.  Problemställningen är att få till en logistik …

View Post

Bränn-Ekeby saltglaseringsugn

In Arkiv Kustlinjen by Tomas

Kategorier: Ansökan avser att iordningställa en saltglaseringsugn . Syftet är att öka en god produktion av saltgods samt att samla kunskap erfarenhetsutbyte mellan flera keramiker i Leader Kustlinjen . Projektidé: Ansökan avser att iordningställa en saltglaseringsugn . Syftet är att öka en god produktion av saltgods samt att samla kunskap erfarenhetsutbyte mellan flera keramiker i Leader Kustlinjen . Kontaktinformation Cornelia Eriksson Telefon

View Post

Förstudie spisen

In Arkiv Kustlinjen by Tomas

Kategorier:  Föreningen Utveckling Nävekvarn vill undersöka och ta fram de ekonomiska och fysiska möjligheterna att ta fram ett matkoncept för Nävekvarn. Projektidé: Föreningen Utveckling Nävekvarn vill undersöka och ta fram de ekonomiska och fysiska möjligheterna att ta fram ett matkoncept för Nävekvarn. Kontaktinformation Agneta Skog Telefon